Invendig inspektion uden mand i tank

I samarbejde med STC-NORWAY AS udfører TANK•TEST A/S NY GRØN TEKNOLOGI – UDEN MAND I TANKEN

Med STC tankkontrol, tankvask og fiberkontrol kan der udføres tømning, rensning og rengøring af tanken, indvendig inspektion af hele tankens indvendige overflade millimeter for millimeter, alt sammen gennem pejlestudsen og altså uden det risikofyldte arbejde hvor en mand skal ned i tanken.

  • Ingen mand i tanken
  • Ingen afbrydelse af forsyning eller forstyrrelse af drift
  • Minimum spild
  • Ingen vand
  • Rent produkt
  • Ren servicestation
  • Ingen kemikalier eller rensning
  • Ingen gasser som nitrogen eller kuldioxid ved tankkontrol

Opmærksomheden skal imidlertid henledes på, at i henhold til ”Olietankbekendtgørelsen” , Bekendtgørelse nr. 724 af 1/7 2008, skal der ved indvendig inspektion af brændstoftanke større end 6.000 Liter udover det ovennævnte, udføres en godstykkelsesmåling med ultralyd, som kræver at en mand stiger ned i tanken. Vor metode kræver således en dispensation fra loven, som vi håber at opnå i nærmeste fremtid.

Should we call you up?

✔ Get a free and non-binding offer
✔ Get answers to your questions
✔ Get advice and guidance

Or be called up for something else!

Fill quickly and easy the form and we will call you as soon as possible.